งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาล ดำเนินการนำเครื่องสูบน้ำ เพื่อสูบน้ำและระบายน้ำที่ท่วมขัง บริเวณชุมชนตลาดเทศบาล 1

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาล ดำเนินการนำเครื่องสูบน้ำ เพื่อสูบน้ำและระบายน้ำที่ท่วมขัง บริเวณชุมชนตลาดเทศบาล 1

✅นายสงวนศักดิ์ ชโลธร นายกเทศมนตรีเมืองกันทรลักษ์ ได้มอบหมายให้

✅งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาล ดำเนินการนำเครื่องสูบน้ำ เพื่อสูบน้ำและระบายน้ำที่ท่วมขัง บริเวณชุมชนตลาดเทศบาล 1

????????????????????????

✅โดยมี พ.จ.อ.เทวเทพ โป๊ะเงิน หัวหน้าฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ควบคุมการปฏิบัติงานและสั่งการ

Share on Line
Share on Pinterest