ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมืองกันทรลักษ์ เรื่อง การพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมืองกันทรลักษ์ เรื่อง การพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

วันที่ 8 ตุลาคม 2564 เทศบาลเมืองกันทรลักษ์ ภายใต้การนำของนายสงวนศักดิ์ ชโลธร นายกเทศมนตรีเมืองกันทรลักษ์ ดำเนินการจัดการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมืองกันทรลักษ์ เรื่อง การพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยมีนายจารุพัฒน์ สมพร ปลัดเทศบาลเมืองกันทรลักษ์ เป็นประธานในที่ประชุม พร้อมทั้งหัวหน้าส่วนราชการ และผู้แทนประชาคมเมือง เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองกันทรลักษ์ ชั้น 4 สำนักงานเทศบาลเมืองกันทรลักษ์

Share on Line
Share on Pinterest