ประกาศเทศบาลเมืองกันทรลักษ์ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565(โครงการก่อสร้างผิวจราจรปูแอสฟัลท์คอนกรีตถนนภายในสวน ฯลฯ/ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรถยนต์บรรทุกขยะแบบอัดท้าย6ล้อ)

Share on Line
Share on Pinterest