ประชาสัมพันธ์ พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ภาษีใหม่ของไทยที่เก็บจากการใช้ประโยชน์ "ที่ดิน" และ "สิ่งปลูกสร้าง" เขาคิดคำนวณอย่างไร ใครบ้างที่จะต้องจ่ายภาษีนี้ภายในเดือน ส.ค. นี้

ประชาสัมพันธ์ พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ภาษีใหม่ของไทยที่เก็บจากการใช้ประโยชน์

 

Share on Line
Share on Pinterest