ประชาสัมพันธ์ประกาศจุฬาราชมนตรี เรื่อง มาตการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ว่าด้วย แนวทางและพิธีการจัดการศพมุสลิมที่เสียชีวิตจากโรคโควิด -19 ฉบับที่ 8-2564

ประชาสัมพันธ์ประกาศจุฬาราชมนตรี เรื่อง มาตการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ว่าด้วย แนวทางและพิธีการจัดการศพมุสลิมที่เสียชีวิตจากโรคโควิด -19 ฉบับที่ 8-2564

Share on Line
Share on Pinterest