สมัครรับเลือกเป็นสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี

สมัครรับเลือกเป็นสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี


สมัครรับเลือกเป็นสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี

 

วันที่ 8 - 12 กุมภาพันธ์ 2564 (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)

ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองกันทรลักษ์ ชั้น 3

 

Share on Line
Share on Pinterest