สารคดีวิทยุต้นแบบประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งท้องถิ่น เรื่อง การมีส่วนร่วมของประชาชน

สารคดีวิทยุต้นแบบประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งท้องถิ่น เรื่อง การมีส่วนร่วมของประชาชน

<p style="text-align: center;">&nbsp;</p>

<p style="text-align: center;"><iframe allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen="" frameborder="0" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/NWaDHmvaCGs" width="560"></iframe></p>
 

Share on Line
Share on Pinterest