สารคดีวิทยุต้นแบบประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งท้องถิ่น เรื่อง เตรียมตัวก่อนไปเลือกตั้ง

<p><iframe allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen="" frameborder="0" height="480" src="https://www.youtube.com/embed/ZaDRf3-y4MI" width="853"></iframe></p>

Share on Line
Share on Pinterest