ประกาศเทศบาลเมืองกันทรลักษ์ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 (โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถยนต์ตรวจการณ์)

Share on Line
Share on Pinterest