เทศบาลเมืองกันทรลักษ์ ขอประกาศงดกิจกรรมทุกอย่าง ที่เกี่ยวกับประเพณีวันเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๖๔

เทศบาลเมืองกันทรลักษ์ ขอประกาศงดกิจกรรมทุกอย่าง ที่เกี่ยวกับประเพณีวันเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๖๔

Share on Line
Share on Pinterest