เชิญชวนทุกท่าน ร่วมงานเทศกาลงานผลไม้กันทรลักษ์และมหกรรมสินค้า OTOP 63

เชิญชวนทุกท่าน ร่วมงานเทศกาลงานผลไม้กันทรลักษ์และมหกรรมสินค้า OTOP 63

 

เชิญชวนทุกท่าน ร่วมงานเทศกาลงานผลไม้กันทรลักษ์และมหกรรมสินค้า OTOP 63

ณ สนามหน้าที่ว่าการอำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ

ระหว่างวันที่ 15-24 มิถุนายน 2563

Share on Line
Share on Pinterest