จังหวัดศรีสะเกษ ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การเสนอชื่อผู้แทนองค์กรผู้ใช้น้ำเพื่อคัดเลือกเป็นกรรมการลุ่มน้ำผู้แทนองค์กรผู้ใช้น้ำ ทั้ง 22 ลุ่มน้ำ

จังหวัดศรีสะเกษ ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การเสนอชื่อผู้แทนองค์กรผู้ใช้น้ำเพื่อคัดเลือกเป็นกรรมการลุ่มน้ำผู้แทนองค์กรผู้ใช้น้ำ ทั้ง 22 ลุ่มน้ำ

 

????จังหวัดศรีสะเกษ ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การเสนอชื่อผู้แทนองค์กรผู้ใช้น้ำเพื่อคัดเลือกเป็นกรรมการลุ่มน้ำผู้แทนองค์กรผู้ใช้น้ำ ทั้ง 22 ลุ่มน้ำ

‼️ ในระหว่างวันที่ 1-31 กรกฎาคม 2564‼️

????โดยสามารถยื่นใบเสนอชื่อด้วยตนเอง ณ สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติภาค 1-4

????หรือยื่นทางไปรษณีย์ไปยังสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติภาค 1-4

????หรือยื่นใบเสนอชื่อทางเว็บไซต์ http://twuo.onwr.go.th

????ท่านสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://cloudstorage.onwr.go.th/index.php/s/SnzZtdWnTnoigHm

Share on Line
Share on Pinterest