ประกาศเทศบาลเมืองกันทรลักษ์ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ วัน เวลา สถานที่ และระเบียบวิธีการเกี่ยวกับการสรรหา และเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่งผู้ดูแลเด็ก

Share on Line
Share on Pinterest