ประกาศเทศบาลเมืองกันทรลักษ์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดประจำเดือน มิถุนายน 2564 ครั้งที่ 1

ประกาศเทศบาลเมืองกันทรลักษ์  เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดประจำเดือน มิถุนายน 2564 ครั้งที่ 1

 

ท่านสามารถตรวจสอบสิทธิ์ด้วยตนเอง (Self Service ) ของผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด โดยเข้าสู่ระบบได้ที่

https://csgcheck.dcy.go.th/public/eq/popSubsidy.do?ms=1625466568297

Share on Line
Share on Pinterest