ผู้ที่ลงชื่อฉีดวัคซีนกับหมอพร้อม (ตามรายชื่อที่ระบุไว้ในเอกสารนี้) ให้ไปรับวัคซีนที่หอประชุมอำเภอกันทรลักษ์ ในวันที่ 6 ก.ค. 64

ผู้ที่ลงชื่อฉีดวัคซีนกับหมอพร้อม (ตามรายชื่อที่ระบุไว้ในเอกสารนี้) ให้ไปรับวัคซีนที่หอประชุมอำเภอกันทรลักษ์ ในวันที่ 6 ก.ค. 64

 

????????สำหรับผู้ที่มีชื่อ และอยู่ในเขตเทศบาลฯ ต้องการให้เทศบาลเมืองกันทรลักษ์ อำนวยความสะดวกรับ-ส่ง ????????????????

ให้ติดต่อเทศบาลเมืองกันทรลักษ์

☎️โทร.045-663480 ☎️045-663481  (เบอร์ภายใน 112,333)

หรือ ????089-945-6279 นายเชิดชัย

 

‼️ภายในวันที่ 5 กรกฎาคม 2564 นี้‼️

Share on Line
Share on Pinterest