ร่วมส่งผลงานเข้าประกวดชิงเงินรางวัล King Bhumibol World Soi Day Award

ร่วมส่งผลงานเข้าประกวดชิงเงินรางวัล King Bhumibol World Soi Day Award

 

 

????????ขอเชิญชวนบุคคล ชุมชน องค์กร หน่วยงาน สถาบันศึกษาหรือประเทศที่มีผลงานและกิจกรรมในการส่งเสริมและการสร้างความตระหนักในความสำคัญของทรัพยากรดินและการจัดการดินอย่างยั่งยืน

 

❗ ร่วมส่งผลงานเข้าประกวดชิงเงินรางวัล King Bhumibol World Soi Day Award โดยสามารถสมัครได้โดยตรงทางเว็บไซต์

http://www.fao.org/world-soil-day/world-soil-day-award/en/

ภายในวันที่ 30 กันยายน 2564

 

ท่านสามารถดูเอกสารของการประกวดชิงเงินรางวัลดังกล่าวได้ที่

https://drive.google.com/.../1U4Eu6vdY3n1ldBbytNwM1Z18DB4...

 

✅หากต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่

กองแผนงาน กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

☎️โทร.02-579-5571

????โทรสาร.02-579-0772

หรือ ทางอิเมลล์ ???? lddwsd@gmail.com

Share on Line
Share on Pinterest