ประกาศเทศบาลเมืองกันทรลักษ์ เรื่อง ห้ามทิ้งปฏิกูลหรือมูลฝอย ลงบนที่สาธารณะ

ประกาศเทศบาลเมืองกันทรลักษ์ เรื่อง ห้ามทิ้งปฏิกูลหรือมูลฝอย ลงบนที่สาธารณะ

Share on Line
Share on Pinterest