เทศบาลเมืองกันทรลักษ์ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การรณรงค์การจัดทำบัตรประจำตัวประชาชนแบบอเนกประสงค์ (smart card) รายละเอียดตามสำเนาที่แนบมานี้

Share on Line
Share on Pinterest