ขอความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาการจัดการขยะมูลฝอย

ขอความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาการจัดการขยะมูลฝอย

 

เทศบาลเมืองกันทรลักษ์ มีนโยบายในการแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยบริเวณแยกตลาดเม่งอุย อย่างเร่งด่วน เพื่อแก้ไขปัญหาความสกปรกจากขยะมูลฝอยที่ส่งกลิ่นเหม็น  จึงขอความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาการจัดการขยะมูลฝอย บริเวณแยกตลาดเม่งอุย และพื้นที่ใกล้เคียงของชุมชนชิดบัญชา

Share on Line
Share on Pinterest