แบบสอบถามทัศนคติ ความคิดเห็น เพื่อประกอบการศึกษาและประเมิน ''โครงการขับเคลี่อนกันทรลักษ์เมืองน่าอยู่ ชุมชน/ถนนปลอดถังขยะ''เทศบาลเมืองกันทรลักษ์ อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ

Share on Line
Share on Pinterest