อำเภอกันทรลักษ์ ขอความร่วมมือท่าน กรอกข้อมูลเพื่อแสดงความคิดเห็นเรื่อง การรับฟังความคิดเห็นประกอบการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายพระราชบัญญัติสำรวจการกักตุนโภคภัณฑ์ พ.ศ. 2497 ลงวันที่ 21 พฤษภาคม 2564

อำเภอกันทรลักษ์ ขอความร่วมมือท่าน กรอกข้อมูลเพื่อแสดงความคิดเห็นเรื่อง การรับฟังความคิดเห็นประกอบการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายพระราชบัญญัติสำรวจการกักตุนโภคภัณฑ์ พ.ศ. 2497 ลงวันที่ 21 พฤษภาคม 2564

 

อำเภอกันทรลักษ์ ขอความร่วมมือท่าน กรอกข้อมูลเพื่อแสดงความคิดเห็นเรื่อง การรับฟังความคิดเห็นประกอบการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายพระราชบัญญัติสำรวจการกักตุนโภคภัณฑ์ พ.ศ. 2497 ลงวันที่ 21 พฤษภาคม 2564

กรอกข้อมูลสำหรับพนักงานเจ้าหน้าที่ กรอกข้อมูลโดย เข้าลิงก์

https://docs.google.com/.../1FAIpQLScI4qHobq7vI3.../viewform

กรอกข้อมูลสำหรับประชาชน กรอกข้อมูลโดย เข้าลิงก์

https://docs.google.com/.../1FAIpQLSeLG6uzJloWmt.../viewform

Share on Line
Share on Pinterest