ศูนย์ดำรงค์ธรรมอำเภอกันทรลักษ์ ให้บริการประชาชนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์(e-Service) เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชน

ศูนย์ดำรงค์ธรรมอำเภอกันทรลักษ์ ให้บริการประชาชนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์(e-Service) เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชน

 

ศูนย์ดำรงค์ธรรมอำเภอกันทรลักษ์ ให้บริการประชาชนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์(e-Service) เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชน สามารถติดต่อเข้ารับบริการได้ทุกที่ ทุกเวลา โดยไม่ต้องมาติดต่อที่สำนักงาน ซึ่งรายละเอียดต่างๆ ท่านสามารถดูได้จากภาพประกอบที่แนบมาด้วยนี้

Share on Line
Share on Pinterest