เมนูหลักสูตรการฝึกอบรมประจำปี 2564 โครงการฝึกอบรมแรงงานกลุ่มเป้าหมายเฉพาะเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานศรีสะเกษ ท่านใดมีความประสงค์สามารถแจ้งความประสงค์ได้ที่ กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองกันทรลักษ์ ตั้งแต่วันนี้ จนถึง วันที่ 30 กรกฏาคม 2564

Share on Line
Share on Pinterest