ประกาศเทศบาลเมืองกันทรลักษ์ เรื่อง การมอบอำนาจให้ปลัดเทศบาลปฏิบัติราชการแทนนายกเทศมนตรีเมืองกันทรลักษ์

ประกาศเทศบาลเมืองกันทรลักษ์ เรื่อง การมอบอำนาจให้ปลัดเทศบาลปฏิบัติราชการแทนนายกเทศมนตรีเมืองกันทรลักษ์

Share on Line
Share on Pinterest