ประกาศเทศบาลเมืองกันทรลักษ์ เรื่อง การงดกิจกรรมจำหน่ายสินค้าบริเวณถนนข้างสถานีตำรวจภูธรกันทรลักษ์เป็นการชั่วคราว

ประกาศเทศบาลเมืองกันทรลักษ์ เรื่อง การงดกิจกรรมจำหน่ายสินค้าบริเวณถนนข้างสถานีตำรวจภูธรกันทรลักษ์เป็นการชั่วคราว

Share on Line
Share on Pinterest