กองสาธารณสุขฯ นำกำลังเจ้าหน้าที่ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อโควิด-19

กองสาธารณสุขฯ นำกำลังเจ้าหน้าที่ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อโควิด-19

งานป้องกันและควบคุมโรค ฝ่ายบริการสาธารณสุข กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองกันทรลักษ์ นำกำลังเจ้าหน้าที่ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อบริเวณพื้นที่ชุมชนบ้านหนองโปร่ง เพื่อความปลอดภัยและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 

Share on Line
Share on Pinterest