เทศบาลเมืองกันทรลักษ์ ได้ดำเนินการจัดส่งหนังสือแจ้งประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี 2564 ทางไปรษณีย์ให้แก่เจ้าของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเรียบร้อยแล้ว เพื่อความสะดวกของท่าน

เทศบาลเมืองกันทรลักษ์ ได้ดำเนินการจัดส่งหนังสือแจ้งประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี 2564 ทางไปรษณีย์ให้แก่เจ้าของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเรียบร้อยแล้ว เพื่อความสะดวกของท่าน

 

 

????ประกาศ????

????เทศบาลเมืองกันทรลักษ์ ได้ดำเนินการจัดส่งหนังสือแจ้งประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี 2564 ทางไปรษณีย์ให้แก่เจ้าของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเรียบร้อยแล้ว เพื่อความสะดวกของท่าน

✅ท่านสามารถชำระภาษีผ่านบริการ Cross Bank Bill Payment (บริการชำระบิลข้ามธนาคาร)

โดยสามารถใช้แอพพลิเคชั่นของธนาคารต่างๆ แสกน QR code หรือ Barcode เพื่อชำระภาษีตามจำนวนยอดภาษีที่ระบบแจ้งให้อัตโนมัติ

✅ภายใน 29 มิถุนายน 2564 หากชำระเรียบร้อยแล้ว ระบบจะตรวจสอบรายการชำระอัตโนมัติ และ เทศบาลเมืองกันทรลักษ์จะทำการจัดส่งใบเสร็จรับเงินให้ท่านทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือ e-mail ต่อไป

หากท่านต้องการรับใบเสร็จรับเงินทาง e-mail

หรือ ต้องการสอบถามข้อมูลอื่น

กรุณาติดต่อ ☎️045663480-1 ต่อ 126 (ฝ่ายพัฒนารายได้)

หรือ ????e-mail: admin@kantharalak.go.th

Share on Line
Share on Pinterest