คำสั่งจังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง มาตราการให้ประชาชนสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ (ฉบับที่15)

คำสั่งจังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง มาตราการให้ประชาชนสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ (ฉบับที่15)

Share on Line
Share on Pinterest