ประกาศพื้นที่เป้าหมายส่งเสริมการปลูกข้าว ปีการผลิต 2563/64 รอบที่ 2 ภายใต้แผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร

ประกาศพื้นที่เป้าหมายส่งเสริมการปลูกข้าว ปีการผลิต 2563/64 รอบที่ 2 ภายใต้แผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร

 

✅เทศบาลเมืองกันทรลักษ์รับแจ้งเรื่องจากอำเภอกันทรลักษ์

เรื่อง แจ้งประกาศพื้นที่เป้าหมายส่งเสริมการปลูกข้าว ปีการผลิต 2563/64 รอบที่ 2 ภายใต้แผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร

Share on Line
Share on Pinterest