การรับฟังความคิดเห็นเพื่อประกอบการประเมินผลสัมฤทธิ์ของพระราชบัญญัติควบคุมการโฆษณา โดยใช้เครื่องขยายเสียง พ.ศ. 2493 ลงวันที่ 17 มีนาคม 2564

การรับฟังความคิดเห็นเพื่อประกอบการประเมินผลสัมฤทธิ์ของพระราชบัญญัติควบคุมการโฆษณา โดยใช้เครื่องขยายเสียง พ.ศ. 2493 ลงวันที่ 17 มีนาคม 2564

 

อำเภอกันทรลักษ์ แจ้งประกาศของกรมการปกครอง

เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นเพื่อประกอบการประเมินผลสัมฤทธิ์ของพระราชบัญญัติควบคุมการโฆษณา โดยใช้เครื่องขยายเสียง พ.ศ. 2493 ลงวันที่ 17 มีนาคม 2564

✅ให้ประชาชนทราบ และร่วมแสดงความคิดเห็น เพื่อประกอบการประเมินผลสัมฤทธิ์ ของพระราชบัญญัติควบคุมการโฆษณา โดยใช้เครื่องขยายเสียง พ.ศ. 2493 ต่อไป

โดยท่านสามารถรับฟังความคิดเห็นผ่านแบบสอบถามออนไลน์ ได้ที่ ลิงค์ด้านล่างนี้

????สำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ

https://docs.google.com/.../1FAIpQLSd8D9h.../viewform

????สำหรับประชาชน

https://docs.google.com/.../1FAIpQLSdtc382Vm7aFJ.../viewform

ท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ส่วนงานนิติการ สำนักการสอบสวนและนิติการกรมปกครอง โทร.02-356-9569

Share on Line
Share on Pinterest