จ.ศรีสะเกษ แจ้งเรื่องการสั่งซื้อข้าวโพดหวานจาก จ.นครราชสีมา

จ.ศรีสะเกษ แจ้งเรื่องการสั่งซื้อข้าวโพดหวานจาก จ.นครราชสีมา

Share on Line
Share on Pinterest