ประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเมืองกันทรลักษ์ และนายกเทศมนตรีเมืองกันทรลักษ์ อย่างไม่เป็นทางการ

ประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเมืองกันทรลักษ์ และนายกเทศมนตรีเมืองกันทรลักษ์ อย่างไม่เป็นทางการ

Share on Line
Share on Pinterest