ประกาศเทศบาลเมืองกันทรลักษ์ขอยกเลิกการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2564

ประกาศเทศบาลเมืองกันทรลักษ์ขอยกเลิกการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2564

Share on Line
Share on Pinterest