ประกาศขยายระยะเวลาการดำเนินการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564

ประกาศขยายระยะเวลาการดำเนินการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564

ประกาศขยายระยะเวลาการดำเนินการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564

เจ้าของที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างผู้ใดอยู่ในข่ายที่ต้องเสียภาษี ท่านจะได้รับหนังสือประเมินภาษีฯ ทางไปรษณีย์ ภายในเมษายน 2564 และท่านสามารถชำระภาษีได้ภายในมิถุนายน 2564

ช่องทางการชำระภาษี

1.ชำระโดย Mobile Payment, Internet Banking และ ATM โดยแสกน QR code ในหนังสือแจ้งประเมินภาษีเพื่อชำระภาษี สามารถรองรับทุกธนาคารที่เข้าร่วมระบบ Cross Bank Bill Payment ฟรีค่าธรรมเนียมบริการเฉพาะชำระผ่าน Mobile Application KrungThai NEXT เท่านั้น สำหรับธนาคารอื่น ๆ อาจมีค่าธรรมเนียมตามที่ธนาคารกำหนด (เมื่อชำระเรียบร้อยแล้ว ระบบจะจัดส่งใบเสร็จรับเงินให้ท่านทางไปรษณีย์อัตโนมัติ)

2. นำเอกสาร Bill payment ติดต่อชำระที่หน้าเคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขา (มีค่าธรรมเนียม 10 บาท)

3.หรือ ท่านสามารถติดต่อชำระภาษีได้ที่ สำนักงานเทศบาลเมืองกันทรลักษ์ ฝ่ายพัฒนารายยได้ กองคลัง ชั้น 1 ในวันและเวลาราชการ

โทรศัพท์ 045-663-480-1 ต่อ 126

 

Share on Line
Share on Pinterest