กองสาธารณสุข ออกพ่นหมอกควันในพื้นที่ชุมชนราษฎร์พัฒนา

กองสาธารณสุข ออกพ่นหมอกควันในพื้นที่ชุมชนราษฎร์พัฒนา

 

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ออกพ่นหมอกควันในพื้นที่ชุมชนราษฎร์พัฒนา

Share on Line
Share on Pinterest