กองการศึกษาออกประชาคม เพื่อจัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้เข้าในระบบการดูแลกรมส่งเสริมมการปกครองท้องถิ่น

กองการศึกษาออกประชาคม เพื่อจัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้เข้าในระบบการดูแลกรมส่งเสริมมการปกครองท้องถิ่น

 

กองการศึกษานำโดย ผอ.ดร.พรนิรันดร์ ใจสิน รวมถึงพนักงานกองการศึกษา ออกประชาคม พี่น้องประชาชนเขตบริการหนองหญ้าลาด เพื่อจัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้เข้าในระบบการดูแลกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ตามแนวทางของกระทรวงมหาดไทย พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์และเชิญชวนให้ประชาชนส่งบุตรหลานเข้าเรียนใน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และโรงเรียน ท.1 ในปีการศึกษา 2564

Share on Line
Share on Pinterest