ต้อนรับคณะกรรมการประเมินประกวดท้องถิ่นด้านการจัดการสาธารณภัย

ต้อนรับคณะกรรมการประเมินประกวดท้องถิ่นด้านการจัดการสาธารณภัย

 

เทศบาลเมืองกันทรลักษ์ โดยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบ เทศบาลเมืองกันทรลักษ์ ต้อนรับคณะกรรมการที่จะทำการประเมินประกวดท้องถิ่นด้านการจัดการสาธารณภัยดีเด่นจังหวัดศรีสะเกษ ซึ่งมีคณะกรรมการออกประเมินเพื่อคัดเลือกอปท.ประจำปี 2564 ประเภทเทศบาลเมือง ได้แก่

1.นายบุญประสงค์ นวลสายย์ หัวหน้างานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดศรีสะเกษ

2.นายศักรินทร์ บุญประสงค์ ผู้แทน สาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ

3.นายอนุชิต คุ้มกลาง ผู้แทนสำนักงานขนส่งจังหวัดศรีสะเกษ

4.นายนิคม วงศ์ก่อ หัวหน้าสำนักงานปภ.จังหวัดศรีสะเกษ สาขากันทรลักษ์

5.นางสาวภัคจีรา พรหมดี ผอ.ส่วนยุทธศาสตร์และการจัดการศูนย์ปภ.เขต13 อุบลราชธานี

ในวันที่ 9 มีนาคม 2564 ณ สำนักงานเทศบาลเมืองกันทรลักษ์

Share on Line
Share on Pinterest