เทศบาลเมืองกันทรลักษ์ ขอความร่วมมือชาวอำเภอกันทรลักษ์ ร่วมกันแก้ไขปัญหาขยะมูยฝอย

✅เทศบาลเมืองกันทรลักษ์ ขอความร่วมมือพ่อค้า แม่ค้า รวมถึงชาวอำเภอกันทรลักษ์ บริเวณแยกตลาดเม่งอุย และชุมชนชิดบัญชา ในการร่วมกันแก้ไขปัญหาขยะมูยฝอย โดยขอความร่วมมือท่านดังนี้

 

1. ❌ห้ามนำขยะมาทิ้งบริเวณแยกตลาดเม่งอุย ถนนชิดบัญชา ตลอดแนว ผู้ใดผ่าฝืนจะต้องได้รับโทษปรับตามกฎหมาย❌

 

2. ขอความร่วมมือท่านให้คัดแยกขยะเป็น 4 ประเภท ได้แก่ ขยะทั่วไป ขยะเปียก ขยะอันตราย และขยะรีไซเคิล ก่อนนำมาทิ้ง❌

 

3. ❌นำถุงขยะที่จะทิ้ง มัดปากให้มิดชิด ทิ้งในถังขยะ **ห้ามทิ้งขยะโดยไม่มีถุงรองรับขยะเด็ดขาด** ผู้ใดผ่าฝืนจะต้องได้รับโทษปรับตามกฎหมาย❌

Share on Line
Share on Pinterest