ไม่อยากล็อคดาวน์ประเทศ แรงงานศรีสะเกษ สวมหน้ากาก 100%

ไม่อยากล็อคดาวน์ประเทศ แรงงานศรีสะเกษ สวมหน้ากาก 100%

 

 

สำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดศรีสะเกษ แจ้งให้อปท.ในพื้นที่ตระหนักรู้ถึงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (โควิด19) ภายใต้แคมเปญ " ไม่อยากล็อคดาวน์ประเทศ แรงงานศรีสะเกษ สวมหน้ากาก 100% "

โดยขอให้ นายจ้าง-ลูกจ้างในสถานประกอบการ รับทราบและถือปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัดด้วย

ท่านสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://drive.google.com/drive/folders/17fPU4NruuMd5KMkYK4GY6NeDVfE8DUC2

Share on Line
Share on Pinterest