ประกาศเทศบาลเมืองกันทรลักษ์ เรื่อง สรรหาเอกชนรับทำการเก็บ ขน และกำจัดสิ่งปฎิกูล (ดูดส้วม) ในเขตเทศบาลเมืองกันทรลักษ์

Share on Line
Share on Pinterest