ประกาศการประปาส่วนภูมิภาคสาขากันทรลักษ์

ประกาศการประปาส่วนภูมิภาคสาขากันทรลักษ์

 

 


 

ประกาศการประปาส่วนภูมิภาคสาขากันทรลักษ์

เรื่อง โครงการติดมิเตอร์ใหม่ลดราคา การประปาฯจัดให้ลดคาติดตั้งประปารายใหม่ 10%

ในวันที่ 1 มกราคม - 28 กุมภาพันธ์ 2564

โดยมีเงื่อนไข

1.ติดตั้งมาตรขนาด 1/2 นิ้ว

2.เฉพาะส่วนเหมาจ่าย (ไม่เกิน 10 เมตร)

3.ชำระเงินภายใน วันที่ 1 มกราคม - 28 กุมภาพันธ์ 2564

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 045-661455 , 081-0663332 หรือที่เฟสบุ๊ค การประปาส่วนภูมิภาคสาขากันทรลักษ์

Share on Line
Share on Pinterest