จังหวัดศรีสะเกษแจ้งข้อมูลเรื่อง หมึกสายวงฟ้า(Blue-ringed octopus)

จังหวัดศรีสะเกษแจ้งข้อมูลเรื่อง หมึกสายวงฟ้า(Blue-ringed octopus)


 

จังหวัดศรีสะเกษแจ้งข้อมูลเรื่อง หมึกสายวงฟ้า(Blue-ringed octopus)

หมึกสายวงฟ้าเป็นหมึกที่มีพิษร้ายแรงเป็นอันตรายถึงชีวิต หากมีการบริโภคหรือสัมผัสในส่วนที่มีพิษ อาจเสียชีวิตได้ไม่เกิน 2 ชม. ซึ่งมีขายปะปนกับหมึกสายอื่นๆบริเวณจังหวัดปทุมธานี

ลักษณะเด่นคือ มีวงสีฟ้า หรือสีน้ำเงินกระจายอยู่ทั่วตัว และบนหนวด

????หากพบเห็นแจ้งได้ที่ โทร.02-141-1333 หรือ ????สายด่วน Green Call 1310

Share on Line
Share on Pinterest