ผลการออกสลากรางวัลกาชาดจังหวัดศรีสะเกษ ประจำปี 2564

ผลการออกสลากรางวัลกาชาดจังหวัดศรีสะเกษ ประจำปี 2564

 

ผลการออกสลากรางวัลกาชาดจังหวัดศรีสะเกษ ประจำปี 2564

สำหรับผู้ถูกรางวัลสามารถขอรับรางวัลได้ที่ สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ

ตั้งแต่วันที่ 13 มกราคม - 13 มีนาคม 2564 หากพ้นกำหนดถือว่าสละสิทธิ์

Share on Line
Share on Pinterest