ประกาศเทศบาลเมืองกันทรลักษ์ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหา วัน เวลา สถานที่ และระเบียบวิธีการเกี่ยวกับการสรรหาบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างของสถานศึกษา

Share on Line
Share on Pinterest