ประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี

ประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี

 

คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเข้าศึกต่อปริญญาตรี (ระบบเทียบเข้า) ประจำปีการศึกษา 2564  ตั้งแต่ วันที่ 4 มกราคม - 9 เมษายน 2564

โดยผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติม ตามเอกสารการรับสมัครที่แนบมาด้วยนี้

Share on Line
Share on Pinterest