สำนักงาน กสทช. แจ้งเรื่องการให้บริการปรับปรุงโครงข่ายโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเริ่มดำเนินการระหว่างวันที่ 16 พ.ย.-20 ธ.ค. 2563

สำนักงาน กสทช. แจ้งเรื่องการให้บริการปรับปรุงโครงข่ายโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเริ่มดำเนินการระหว่างวันที่ 16 พ.ย.-20 ธ.ค. 2563 

✅สำนักงาน กสทช. แจ้งเรื่องการให้บริการปรับปรุงโครงข่ายโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเริ่มดำเนินการระหว่างวันที่ 16 พ.ย.-20 ธ.ค. 2563

????**สถานีศรีสะเกษและสถานีกันทรลักษ์ ปรับปรุงเครือข่ายวันที่ 19 พฤศจิกายน 2563 ตั้งแต่เวลา 09.00-17.00 น.**

ซึ่งทำให้ไม่สามารถรับชมทางโทรทัศน์ได้ในบางช่อง และจำเป็นต้องทำการปรับจูนสัญญาณได้ตั้งแต่เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป

** โดยท่านต้องมีความจำเป็นต้องจูนสัญญาณทีวี เพื่อให้สามารถรับชมทีวีได้ตามปกติ **

โดยมีขั้นตอนและวิธีการดังนี้

https://700.nbtc.go.th/check-tv/

หากท่านใดมีข้อสงสัยสามารถติดต่อได้ที่

Call Center 020-700-700 หรือ

https://700.nbtc.go.th/

Share on Line
Share on Pinterest