แจ้งการเฝ้าระวังป้องกันโรค RSV เนื่องจากในระยะนี้ โรคดังกล่าวมีการแพร่ระบาดในต่างจังหวัดของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 

งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองกันทรลักษ์

✅ แจ้งการเฝ้าระวังป้องกันโรค RSV เนื่องจากในระยะนี้ โรคดังกล่าวมีการแพร่ระบาดในต่างจังหวัดของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ✅

???? จึงฝากให้ชาวอำเภอกันทรลักษ์ ช่วยกันติดตามและเฝ้าระวังป้องกันโรคต่อไป

Share on Line
Share on Pinterest