เครือข่ายเตือนภัยสารเคมีกำจัดศัตรูพืช (Thai-PAN)

เครือข่ายเตือนภัยสารเคมีกำจัดศัตรูพืช (Thai-PAN) 

ขอเชิญผู้สนใจร่วมส่งบทความวิจัยที่จัดทำขึ้นระหว่างปี 2562-2563 ซึ่งเกี่ยวข้องกับสารเคมีกำจัดศัตรูพืช ในมิติสุขภาพ สิ่งแวดล้อม เศรษฐศาสตร์ กฎหมาย สังคม และนวัตกรรมทดแทนการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืช โดยมีกำหนดรับบทความถึงวันที่ 13 พฤศจิกายน 2563

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

https://www.facebook.com/260995884002610/posts/3069121396523364/

Share on Line
Share on Pinterest