ตราสัญลักษณ์งานเฉลิมฉลอง 238 ปี จังหวัดศรีสะเกษ

ตราสัญลักษณ์งานเฉลิมฉลอง 238 ปี จังหวัดศรีสะเกษ


 

จ.ศรีสะเกษ ได้กำหนดการจัดงานเฉลิมฉลอง 238 ปี จังหวัดศรีสะเกษ

ในระหว่างวันที่ 18-22 พฤศจิกายน 2563 ณ บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ และบริเวณสวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา (เกาะห้วยน้ำคำ)

และได้กำหนดตราสัญลักษณ์การจัดงานเฉลิมฉลอง 238 ปี จังหวัดศรีสะเกษด้วยในครั้งนี้

Share on Line
Share on Pinterest