จ.ศรีสะเกษ จัดทำเหรียญที่ระลึก238 ปีจ.ศรีสะเกษ (เหรียญหลวงปู่หมุน)

จ.ศรีสะเกษ  จัดทำเหรียญที่ระลึก238 ปีจ.ศรีสะเกษ (เหรียญหลวงปู่หมุน)

จ.ศรีสะเกษ  จัดทำเหรียญที่ระลึก238 ปีจ.ศรีสะเกษ (เหรียญหลวงปู่หมุน)
โดยสามารถจองได้ ณ ศูนย์จองเหรียญ 5 แห่ง ดังนี้

1.ที่ว่าการอำเภอทุกอำเภอ
2.วัดบ้านจาน อ.กันทรารมย์ โทร.083-3680911
3.วัดเวฬุวัน อ.พยุห์ โทร.084-1907396
4.ชมรมพระเครื่องเมืองศรีสะเกษ โทร.090-2898998
5.ที่ทำการปกครองจังหวัดศรีสะเกษ โทร.045-611591

Share on Line
Share on Pinterest